O nás

 
ruky

Milí návštevníci,

Agentúra regionálnej pomoci je novozaložená spoločnosť a naším mottom je „ Pomôžme si navzájom“. Zakladatelia spoločnosti nie sú žiadnymi nováčikmi vo sfére podnikania, zároveň sú to však ľudia so sociálnym cítením, s veľkým srdcom. Každý člen kolektívu ARP, od riaditeľa až po telefonistku, všetci žijeme a pracujeme v trenčianskom regióne. A tak, veľmi spontánne, vznikla myšlienka nasmerovať aktivity ARP predovšetkým na obyvateľov Trenčianskeho kraja a pomáhať tu, kde žijeme.

Všetci vieme, aká je malá podpora štátu poskytovaná malým a stredným slovenským podnikateľom, aké neľahké je udržať si klientelu, respektívne, získať nových klientov. A zároveň sme zaplavení správami z médií, ale aj z osobnej skúsenosti mnohí vieme, že na počiatku tretieho tisícročia, vo vyspelej európskej krajine, za akú Slovensko považujeme, žijú mnohí naši spoluobčania v chudobe, bez primeranej sociálnej starostlivosti. Preto zakladatelia ARP prišli s myšlienkou pomáhať hneď dvakrát. Na jednej strane zefektívniť kontakt podnikateľa so zákazníkom (klientom), na strane druhej použiť časť prostriedkov získaných medializáciou zliav a zákazníckych bonusov na podporu ľudí, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Každou realizovanou inzerciou na našom portáli Zľavy v mojom meste, inzerenti prispeli do Fondu vzájomnej pomoci, ktorý ARP zriadila na sociálne účely v spolupráci s Trenčianskou nadáciou. Všetci inzerenti, ktorých nájdete na týchto stránkach, prispeli finančne na pomoc Autistickému centru, o ktorom sa môžete dočítať v titulnom článku. A aj každý zákazník, nakupujúci u inzerenta nášho portálu, prispieva kúpou inzerovaného produktu na dobrú vec. Pre slovenských podnikateľov nie je ľahké cenovo konkurovať veľkým obchodným reťazcom, ale takto aspoň máme všetci istotu, že naše peniaze ostanú a pomôžu v našom regióne.

Každý z nás má možnosť práve tu a teraz sa rozhodnúť spraviť niečo pre iných. Pomôžme si navzájom.

V mene detí z autistického centra Vám „ĎAKUJEME“.

 
css templates